Sipping Malt Whisky 微醺之醉 威士忌

Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted by on 10/5/2016

地獄犬 Tomatin Cù Bòcan

地獄犬 Tomatin Cù Bòcan

  Tomatin 有一款名字很有趣的酒,喚作地獄犬 Cù Bòcan。 這地獄犬 Cù Bòcan,其實是來自一則"鄉村"傳說。話說數百年來於 Tomatin...

Read More